Dan: stupeň pokročilého cvičení

   Doslovný význam kanji pro dan zní „vytesat schody na vrchol útesu“. Zkušenější bugeisha to bude považovat za ideální popis svého vývoje. A tak to i je. V těch moderních formách bugei, které rozlišují stupeň dovednosti udělením černého pásu, jsou tyto stupně odlišeny numericky jako shodan, nidan, sandan atd. Ale zatímco zkoumání významů kanji může vést k hlubšímu pochopení, může být i zavádějící a neopatrného může svést z cesty.

   Začátečník, když se vydá na cestu bugei, uvědomí si, že se vydal napříč naprosto nepochopitelnou krajinou. Nic není známé. Postupuje pod vedením svého mistra a po čase se vynořují první orientační body. Bugeisha zjišťuje směr. Co se techniky týče, vidí ve svém učiteli standard, model, kterého se snaží dosáhnout, a postupně se k němu propracovává. Blíží se blíž a blíž vrcholu útesu. Po cestě přichází na určitá vyvýšená místa a odměnou jsou mu technické stupně nebo povýšení a tehdy si může na chvilku oddechnout a podívat se na schody, které vytesal, a změřit tak svůj postup.

   Když dojde k místu, které vnímal jako svůj ideální cíl, cestovatel bugeisha k svému překvapení objeví něco docela jiného. Někdy to bude slovo mistra. Pravděpodobněji to bude lekce ztělesněná mistrovým fyzickým příkladem. V obou případech je ale bugeisha postaven před fakt, že to, co měl za dokonalou techniku, byl sotva úvod k ní. Otevřel se mu úplně nový pohled. Co bylo jeho cílem se ukázalo být jen průsmykem v horách. Takovým, který nabízí další široký výhled, který čeká na to, až jej prozkoumají. Místa, která bugeisha objeví, jej za to časem zavedou do dalších oblastí, které leží za horizontem momentálního zlepšování jeho umění.

   A tak při odpočinku po dosaženém danu si bugeisha může dopřát možnosti podívat se zpět a zapřemýšlet nad svým pokrokem. Může se zastavit, aby pohlédl zpět, dolů na útes, který právě zdolal. Musí být ale připraven obrátit svůj pohled od výšek, které nedávno zdolal, znovu vpřed. Musí se připravit na stoupání na vrcholek, který se před ním najednou objevil.

Dave Lowry: Sword and the Brush - The Spirit of the Martial Arts. Shambhala, Boston & London 1995. Str. 35-36. Překlad Jaroslav Šíp

Aikido dojo Plzeň