Senpai a kohai

   V tradičním dojo existuje velice zvláštní vztah či systém vztahů, který se nazývá senpai-kohai (starší-mladší). Když začnete své vzdělávání v dojo, ti kdo už tam cvičí, jsou vaši starší, vaši senpaiové. Ti, kdo přijdou po vás jsou vaši mladší, a tak to zůstane bez ohledu na stupeň, věk nebo zkušenosti. Protože každý má vztah k těm nad ním nebo pod ním, zajišťuje tento systém řád pohybu věcí. Tento způsob se nazývá on-giri (dluh, povinnost, závazek). Mladší má určitý dluh, který má ke svým starším za jejich ochotu předat to, co se sami naučili. Starší má naopak povinnost k senseiovi a k dojo, aby provedl juniora zkouškami, tak jako starší sourozenec pomáhá mladšímu. Být starším, pomáhat, nakopnout bližního, když je líný, být rádcem, koučem, důvěrníkem, tím na sebe senpai bere obrovskou odpovědnost. Kohai, o kterého se staral a učil jej senpai, se stává ONJINem, člověkem pod závazkem. A staré japonské pořekadlo praví: „Život a smrt jsou lehké jako pírko, ale závazek/povinnost je těžká, těžká jako hora.“

   Hlavní instruktor nebo hlava školy či systému je odpovědný za výuku učitele/senseie (i přesto, že jeho studenti se také mohou účastnit seminářů a stáží). Sensei je odpovědný za předávání informací starším v dojo, přestože mnoho mladších se instruktáže také účastní. Je ale odpovědností starších, aby učili mladší a pomohli, kdykoli je to možné. Instruktáž často není tak formální jako senseiova, častěji je dána příkladem. Tak jako každý sensei má své vlastní způsoby předávání stylu, každý starší student si nevědomky vyvíjí oblíbený způsob, jak pomáhat senseiovi. Tyto metody se stávají sub-stylem dojo. Když přijde návštěvník z jiného dojo, může pár lekcí vyučovat nebo se může pár hodin učit podle toho, kam zapadne v systému vztahů kohai-senpai.

   Vztah kohai-senpai, který je založen na hlubokém respektu pro morálku a povinnost charakterizující staré Japonsko, se vine životy těch, kteří se na nich podílejí. Je to konvence, která umožňuje kohaiovi začít rozvíjet postoje, kdy se učí pomáhat a vést, které jsou nezbytné pro roli mistra a tak se recipročním způsobem zlepšuje život kohaie i senpaie.

   Někdy se systém kohai-senpai může zdát komplikovaný. Mladšímu se může zdát, že jeho kroky jsou podrobovány kritice. I mimo dojo zjišťuje, že jeho chování je pod pozorným okem staršího, který jej neváhá kárat. Navzdory těmto domnělým nedostatkům funguje opravdu dobře.

   Když v bojových uměních začínáte, pamatujte si to a pozorně naslouchejte radám vašich senpaiů. Jejich zkušenost je těžce získaná. Jste-li pokročilejší student pamatujte, že trénink je pouze část smyslu vašeho pobytu v dojo. Jsou tu kohaiové, kteří potřebují vaší pomoc a je na vás, abyste šli příkladem.

Dave Lowry & Tony Annesi: TRADITIONS: SENPAI AND KOHAI (SENIORS AND JUNIORS). Překlad Jaroslav Šíp

Aikido dojo Plzeň