První (předválečná) generace (c.1921–c.1935) Druhá (válečná) generace (c.1936–c.1945) Třetí (po 2. sv. válce) generace (c.1946–c.1955) Čtvrtá (a poslední) generace (c.1956–c.1969)
 • Zenzaburo Akazawa (n. 1920) od 1933
 • Masahiro Hashimoto (n. 1910) od 1931
 • Takuma Hisa (1895–1980) od 1934
 • Noriaki Inoue (1902–1994) od c.1921, synovec Moriheie Ueshiby
 • Ikkusai Iwata (n. 1909) od 1930, 9. dan Aikikai
 • Hisao Kamada (1911–1986) od 1929
 • Minoru Mochizuki (1907–2003) od 1930, 10. dan (udělila International Martial Arts Federation)
 • Aritoshi Murashige (1895–1964) od 1931
 • Gozo Shioda (1915–1994) od 1932, zakladatel Yoshinkan Aikido
 • Rinjiro Shirata (1912–1993) od 1933, 9. dan
 • Isamu Takeshita (1869–1949) od c.1925
 • Kenji Tomiki (1900–1979) od 1926, první 8. dan udělený v aikido v roce 1942.
 • Shigemi Yonekawa (1910–2005) od 1933
 • Tsutomu Yukawa (1911–1942) od 1931
 • Tadashi Abe (1926–1984) od 1942, 6. dan
 • Minoru Hirai (1903–1998) od 1939, zakladatel stylu Korindo.
 • Kisaburo Osawa (1911–1991) od 1941, 9. dan
 • Kanshu Sunadomari (1923-2010) od 1942, 9. dan
 • Bansen Tanaka (1912–1988) od 1936, 9. dan
 • Saburo Tenryu (1903–1989) od 1939, slavný zápasník sumo
 • Koichi Tohei (1920-2011) od 1939, jediný 10. dan udělený Ueshibou a potvrzený Aikikai
 • Seiseki Abe (1915-2011) od 1952, 10. dan
 • Sadateru Arikawa (1930–2003) od 1947, 9. dan
 • Michio Hikitsuchi (1923–2004) od 1951, 10. dan (ústně udělen Ueshibou)
 • Yasuo Kobayashi (n. 1936) od 1954, 8. dan
 • Yoshio Kuroiwa (1932-2010) od 1954, 6. dan
 • Mutsuro Nakazono (1918-1994) 7. dan
 • Shoji Nishio (1927–2005) od 1951, 8. dan
 • André Nocquet (1913–1999) od 1955, 8. dan, první uchideshi z Evropy
 • Masamichi Noro (n. 1935) od 1955, 6. dan, zakladatel kinomichi
 • Morihiro Saito (1928–2002) od 1946, 9. dan
 • Mitsugi Saotome (n. 1937) od 1955
 • Hiroshi Tada (n. 1929) od 1945, 9. dan
 • Nobuyoshi Tamura (1933-2010) od 1953, 8. dan
 • Seigo Yamaguchi (1924–1996) od 1951, 8. dan
 • Kazuo Chiba (n. 1940) od 1958, 8. dan
 • Terry Dobson (1938–1992) od 1960, 5. dan
 • Seishiro Endo (n. 1942) od 1964, 8. dan
 • Gaku Homma (n. 1950) zakladatel Nippon Kan a poslední uchideshi
 • Norihiko Ichihashi (1940–2001) od 1960, 8. dan
 • Shizuo Imaizumi (n. 1938) od 1959, 7. dan
 • Mitsunari Kanai (1939–2004) od 1959, 8. dan
 • Yutaka Kurita (n. 1940) od 1959, 6. dan
 • Koretoshi Maruyama (n. 1936) od 1954, zakladatel Aikido Yuishinkai International
 • Shuji Maruyama (n. 1940) od 1959, 6. dan
 • Seijuro Masuda (n. 1936) od 1962, 8. dan
 • Robert Nadeau (n. 1937) od 1962, 7. dan
 • Kenji Shimizu (n. 1940) od 1963, 8. dan
 • Roy Suenaka (n. 1940) od 1961, 8. dan
 • Seiichi Sugano (1939-2010) od 1959, 8. dan
 • Morito Suganuma (n. 1942) od 1964, 8. dan
 • Akira Tohei (1929–1999) od 1956, 8. dan
 • Takeji Tomita (n. 1942) od 1961, 7. dan
 • Yoshimitsu Yamada (n. 1938) od 1956, 8. dan
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Morihei_Ueshiba

Aikido dojo Plzeň