Technické stupně Yudansha

   Odstupňování mistrovských technických stupňů yudansha existuje z mnoha důvodů, nikoliv jen kvůli technickým dovednostem. Jen proto, že člověk získá určitý technický stupeň dan, neznamená to, že on či ona v daný okamžik získala onu technickou dovednost. Znamená to, že cítím, že onen člověk je na prahu a postupně doroste pro daný stupeň pod tlakem nové odpovědnosti.

   Získat vyšší technický stupeň samozřejmě předpokládá určitou technickou zdatnost. Ale ta sama nepostačuje. Když sleduji, jak student cvičí, dívají se mé oči jinak. Vidím jeho či její osobnost, stejně jako růst. Často vím, jaký druh zvláštních obtíží musel student překonat. Mám dobrou představu, kolik dotyčná osoba udělala pro svoji skupinu, kolik odpovědnosti nese na svých bedrech a kolik toho on či ona udělal, aby pomohla ostatním. Znám společenský/sociální a duchovní růst a vůdcovské schopnosti dotyčného člověka.

   Mnohokrát jsem dostal položenou otázku, jak byl měl student trénovat a jaké cíle mít na zřeteli pro každý z technických stupňů. Většinu z toho slovy nelze vyjádřit a musí vycházet ze srdce každého jedince tak, jak jeho porozumění narůstá. Malý návod ale dát mohu.

Trénink na shodan:

   Cvičíte, abyste se stali začátečníkem, ne už jen hostem v dojo, ale studentem s velmi opravdovou odpovědností. Musíte studovat základní technickou formu a základní fyzikální principy, dokud není správný pohyb automatický a pocit přirozený.

Trénink na nidan:

   Je potřeba zdůraznit a rozvíjet účinek pohybu. Je potřeba objevit funkční realitu pohybu a porozumět tomu, co opravdu funguje a proč.

Trénink na sandan:

   Student musí rozvinout porozumění principu aiki a začít se vymaňovat ze vzorce technik.

Trénink na yondan:

   Student musí objevit filozofii principu aiki a jeho vztah k technice. Technická forma musí být do hloubky propracovaná na základě tohoto porozumění a student musí vážně začít rozvíjet umění trénovat ostatní. Osobní trénink není postačující. Student musí chápat společenskou/sociální odpovědnost.

Trénink na godan:

   Člověk musí z principu aiki učinit součást svého života, vypěstovat úžasného ducha, vůdcovské kvality a duchovní a společenské/sociální uplatnění principu aiki. Technika by měla být naprosto spontánní, není již technikou, ale principem, na kterém je založena. Přítomna musí být úplná oddanost tomuto umění a velký společenský/sociální a duchovní růst. Růst, jehož výsledkem není místní zájem o jedno dojo či jednu oblast, ale aktivní zájem o všechny studenty a lidi po celém světě.

Shihan Mitsugi Saotome, leden 1986: Anglický originál. Překlad Jaroslav Šíp

Aikido dojo Plzeň