ULF EVENÅS

Ulf Evenås (b. 1946), 7th dan, shihan. Senior representative of Iwama Aikido in Northern Europe. Professional instructor of aikido and conflict management. First taught aikido in Gothenborg, Sweden in 1969. Visited IWAMA Dojo of Morihiro SAITO beginning in 1973 and subsequently at regular intervals. Also participated in numerous seminars conducted abroad by Saito. Recipient of five Iwama-ryu weapon transmission scrolls. Teaches seminars throughout Europe including Russia, and Australia and Malaysia. Chief instructor of Gothenborg Aikido Club, the oldest Iwama Aikido dojo outside of Japan and one of the largest dojos in Scandanavia. Seminars in Czech Republic 4.-9. July 2000 (together with Stefan Stenudd); 2001, 2003.

Ulf Evenås, nar. 1946. 7. dan, shihan. Dlouholetý představitel Iwama Aikido v severní Evropě. Profesionální instruktor aikido a "konflikt managementu". Učit aikido začal ve švédském Goteborgu v roce 1969. Od roku 1973 pravidelně navštěvoval Morihiro Saito senseie v Iwamě. Rovněž se účastnil zahraničních seminářů pod vedením Saito senseie. Držitel 5. danu bukiwaza. Vede semináře v Evropě včetně Ruska, v Austrálii a Malajsii. Vedoucí instruktor "Gothenborg Aikido Club", nejstaršího Iwama Aikido dojo mimo Japonsko a jednoho z největších dojo ve Skandinávii. V Čechách vedl semináře 4.-9. července 2000 (spolu se Stefanem Stenuddem) a v letech 2001 a 2003.

Fotogalerie
Gothenburg Aikidoklubb

Aikido Dojo Plzeň