A
I
K
I
D
O
adp-i.cz

Oficiální stránka
Aikido Dojo Plzeň
A I K I D O

Úvod

Akce pro veřejnost

Aikido

Iaido

Kyusho

Dojo

Cvičení

Vybavení

Učitelé

Semináře

Zkoušky

Odkazy

Kontakt

Sponzoring

Multimedia

Iaido

Co je iaido?    Meč    Kata    Čtení    Kdy a kde?

Obsahem této zvláštní formy japonského šermu mečem je dovednost bleskového vytasení zbraně pro první rozhodující zásah.
V náhle vzniknuvších bojových situacích má často člověk, který "tasí nejdříve", zdánlivě výhodu. To, co můžeme ještě dnes pozorovat ve westernech, platilo i ve feudalismu, protože válečníci tehdy nechodili s taseným mečem v ruce, nýbrž museli ho (co možná nejrychleji) vytasit z pochvy teprve, když se objevil nepřítel, nebo při útoku.
Iai je napodobení boje, při kterém cvičící podle situace vede seky nebo body proti imaginárnímu soupeři.
Pojem iai se skládá z japonských slov "iru" = být zde a "awaseru" = sjednotit se, spojit se. Iaidó má za sebou přibližně 400 let starou tradici a zahrnuje několik směrů: muso šinden rjú, šin kage rjú, omori rjú.
Pod pojmem iai se rozumí retězec jednání, který se dělí do pěti úseků: koncentrace, tasení meče, (symbolické) usmrcení soupeře, (symbolické) otření krve z čepele a zasunutí meče do pochvy.
Bleskové vytasení, přesný zásah a zasunutí čepele jsou prováděny jako přesně stanovený soubor cvičení (kata). Iai vyžaduje velkou koncentraci a zvláštní dokonalost při zacházení se zbraní.
Program nácviku seitei-iai sestává z deseti různých "kata", které začátečníci provádějí nejdříve dřevěným mečem (bokken) a později iaitó (kovovým mečem). Kromě toho se učí řezaným cvikům (zuburi), neboť iai může být také použito k testování mečů.

Z knihy:
Wolfgang Weinmann: Lexikon bojových sportů - od aikida k zenu. Naše vojsko, Praha 1997.