A
I
K
I
D
O
adp-i.cz

Oficiální stránka
Aikido Dojo Plzeň
A I K I D O

Úvod

Akce pro veřejnost

Aikido

Iaido

Kyusho

Dojo

Cvičení

Vybavení

Učitelé

Semináře

Zkoušky

Odkazy

Kontakt

Sponzoring

Multimedia

Zkoušky

Pravidla    Kyu - děti    Kyu    Dan    Poplatky - dan
5. KYU
Ukemi
pády vpřed do kotoulu, pády vzad, pády do strany, pády vpřed do kolíbky
Tai sabaki, Ashi sabaki
tenkan, irimi tenkan, okuri ashi, tsugi ashi, ayumi ashi
Tachi waza
Katatetori gyakuhanmi Kaiten nage (omote & ura)
Katatetori gyakuhanmi Kokyu nage
Katatetori gyakuhanmi Irimi nage
Ryotetori Shiho nage (omote & ura)
Kokyu ho (suwari, zagi no)
4. KYU
Tachi waza
Katatetori aihanmi Ikkyo (omote & ura)
Katatetori aihanmi Nikyo (omote & ura)
Katatetori aihanmi Uchikaiten Sankyo (omote & ura)
Katatetori aihanmi Sotokaiten Sankyo (omote & ura)
Katatetori aihanmi Shiho nage (omote & ura)
Katatetori aihanmi Irimi nage (omote & ura)
Katatetori aihanmi Kote gaeshi (omote & ura)
Kata tori Ikkyo (omote & ura)
Katate ryotetori Kokyu nage
Ryotetori Tenchi nage
Shikko (vpřed, vzad, irimi tenkan)
3.KYU
Tachi waza
Katatetori gyakuhanmi Ikkyo (omote & ura)
Katatetori gyakuhanmi Nikyo (omote & ura)
Katatetori gyakuhanmi Uchikaiten Sankyo (omote & ura)
Katatetori gyakuhanmi Sotokaiten Sankyo (omote & ura)
Katatetori gyakuhanmi Shiho nage (omote & ura)
Katatetori gyakuhanmi Irimi nage (omote & ura)
Katatetori gyakuhanmi Kote gaeshi (omote & ura)
Sode dori Irimi nage
Sode dori Gokyo
Jodan tsuki
(5 technik z Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shiho nage, Irimi nage, Kote gaeshi, Kokyu nage)
Ushiro ryote tori
(5 technik z Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shiho nage, Irimi nage, Kote gaeshi, Kokyu nage)
Suwari waza
Shomen uchi Ikkyo (omote & ura)
Shomen uchi Irimi nage
Shomen uchi Kote gaeshi
Kata tori Ikkyo
2.KYU
Tachi waza
Shomen uchi Ikkyo (omote & ura)
Shomen uchi Nikyo (omote & ura)
Shomen uchi Uchikaiten Sankyo (omote & ura)
Shomen uchi Sotokaiten Sankyo (omote & ura)
Shomen uchi Yonkyo (omote & ura)
Shomen uchi Gokyo
Shomen uchi Irimi nage (omote & ura)
Shomen uchi Kote gaeshi (omote & ura)
Yokomen uchi Irimi nage (omote & ura)
Yokomen uchi Kote gaeshi (omote & ura)
Yokomen uchi Shiho nage (omote & ura)
Yokomen uchi Ude kime nage
Yokomen uchi Juji garami
Yokomen uchi Koshi nage
Jodan tsuki Ushiro kiri otoshi
Chudan tsuki Hiji kime osae
Ushiro katatetori kubishime Ikkyo (omote & ura)
Ushiro katatetori kubishime Hiji kime osae
Ushiro eri tori Ikkyo (omote & ura)
Suwari waza
Shomen uchi Shiho nage (omote & ura)
Shomen uchi Nikyo (omote & ura)
Shomen uchi Sankyo (omote & ura)
Kata tori Nikyo (omote & ura)
Hanmi hantachi waza
Katatetori gyakuhanmi Kaiten nage (uchikaiten & sotokaiten)
1.KYU
Tachi waza
Katatori menuchi Ikkyo
Katatori menuchi Nikyo
Katatori menuchi Sankyo
Katatori menuchi Irimi nage
Katatori menuchi Kote gaeshi
Katatori menuchi Shiho nage
Yokomen uchi Sumi otoshi
Yokomen uchi Tai otoshi
Jodan tsuki Randori
Chudan tsuki Randori
Ushiro waza Randori (Ushiro ryote, ryohiji, ryokata, eri tori)
Suwari waza
Katatori menuchi Irimi nage
Katatori menuchi Kokyu nage
Hanmi hantachi waza
Katatetori gyakuhanmi Shiho nage (omote & ura)
Katatetori gyakuhanmi Ikkyo (omote & ura)
Shomenuchi Randori
Yokomenuchi Randori
Suburi
Bokuto Zantotu, Yokomen
Sandanuchi